Search

Cursus opgehaald: 118

Hechtingsontwikkeling en hechtingsproblematiek

Omschrijving

Het werken met jongeren en kinderen met hechtingsproblemen is het moeilijkste wat er is. Als zorgverlener wil je niets liever dan bijdragen aan een gezonde hechting voor het kind, maar vaak zie je jezelf geconfronteerd met gedrag dat moeilijk te duiden is en lijkt het moeilijk om een kind te bereiken.

Kinderen en jongeren die problematisch gehecht zijn, geven vaak tegenstrijdig signalen. Enerzijds is er een sterke behoefte aan hechting, anderzijds kan zo’n jonge cliënt juist heel afwijzend reageren op een zorgverlener, wat weer impact heeft op de relatie tussen zorgverlener en jonge cliënt. Terwijl deze hechtingsrelatie juist datgene is waarmee een kind het beste geholpen kan worden. 

Deze cursus behandelt de basistheorie rondom hechtingsontwikkeling van kinderen: wat is gezonde hechting? Wat gebeurt er als er beschadigingen optreden in de gehechtheid en in welk (onbegrepen) gedrag komt het tot uiting?
Er wordt tevens aandacht besteed aan wat de impact van dergelijke gedragspatronen kunnen zijn op een begeleider/hulpverlener. Deze draagt immers een eigen hechtingsgeschiedenis met zich mee en kan geraakt worden door het gedrag van een jonge cliënt, wat weer invloed kan hebben op werkplezier en motivatie. 

Daarnaast is er ruimte voor het bespreken van casuïstiek en wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van een krachtige en consequente begeleidingsstijl die bij de zorg voor mensen met hechtingsproblematiek van belang is. 

Voor wie
Voor professionals die begeleiding bieden binnen de WMO en/of jeugdzorg. De cursus is geaccrediteerd voor 4 punten bij kwaliteitsregister jeugd (SKJ), voor de kamer Jeugd en Gezinsprofessionals. 

Leerdoelen

Na afloop van de scholing hebben deelnemers het volgende geleerd.
Deelnemers:

  • kunnen hechtingsproblematiek herkennen en gedrag tegen deze achtergrond duiden
  • zijn zich bewust van de impact van het werken met mensen met hechtingsproblematiek op de eigen houding en emoties.
  • hebben kennis van gezonden en verstoorde hechtingsontwikkeling
  • kunnen adequaat inspelen op mensen met hechtingsproblematiek, hebben een passende bejegening / begeleidingsstijl
  • kunnen een veilige, dat wil zeggen consistente omgeving creëren. Deze is een voorwaarde voor ontwikkeling bij mensen met hechtingsproblematiek 

De docent
De cursus wordt gegeven door Anke van Helden. Anke is orthopedagoog en heeft jarenlange ervaring als gedragskundige in het onderwijs en de gehandicaptenzorg. Begeleiding van professionals in de zorg en hulpverlening is haar bekend. De cursussen die ze geeft vertellen de basis in de theoretische achtergrond – maar zijn vooral praktisch ingericht. Meer weten over een thema en dit gezamenlijk verkennen maakt dat vanuit meer begrip en inleving contact kan worden gemaakt tussen de professional en de doelgroep. De scholingen van Anke zijn interactief en ervaringsgericht.

Praktische info

Rating: Nog geen beoordelingen
Thema: Jeugdhulpverlening
Lesvorm: Klassikale les
Kosten: € 100,00
Leden Coöperatie Dichtbij: € 75,00
Klassikaal
Gegevens klassikale lessen 'Hechtingsontwikkeling en hechtingsproblematiek'
Datum en tijd: 23-01-2019 13:00 tot 17:00 AdresRouaanstraat 20  9723 CD Groningen LesruimteScholingslokaal