Search

Cursus opgehaald: 119

Basiscursus Complementaire Zorg

Omschrijving

Complementaire Zorg krijgt steeds meer bekendheid bij een grote groep mensen. Maar wat is het nu eigenlijk echt, en hoe kan jij als zorgverlener het inzetten in je eigen zorgpraktijk?

Complementaire Zorg is letterlijk aanvullende zorg. Het wordt toegepast niet om te genezen maar om het welbevinden van cliënten te bevorderen door middel van contact en aandacht en precies gekozen interventies. Deze interventies vinden plaats op gebied van aanraking (massage), geur of geluid, maar ook ontspanningsoefeningen zijn er deel van. CZ kan een cliënt helpen om beter met spanningen en/of pijn om te gaan maar het kan ook goed ingezet worden bij misselijkheid, angst en somberheid. Wanneer reguliere behandelingen in de laatste levensfase niet meer zinvol of mogelijk zijn, kan CZ een grote meerwaarde bieden. Immers, je kan middels CZ tot aan het einde passende zorg en aandacht geven aan een cliënt en daarmee het welbevinden vergroten.

De basiscursus CZ is een eendaagse cursus waarin al je vragen over Complementaire Zorg aan bod komen. Wat is het precies, vanuit welk mensbeeld en welke visie op ziekte en gezondheid wordt het toegepast? Hoe geef je Complementaire Zorg vorm binnen je vak en wat is er nodig om als zorgverlener Complementaire Zorg deskundig, veilig en effectief in te zetten?
De basiscursus geeft goede voorlichting aan zorgverleners, maar schenkt ook aandacht aan de communicatie met cliënten over Complementaire Zorg. Daarnaast leer je een hand- en voet massage toepassen en de basiskennis over het gebruik van aromatherapie, waarbij je zelf een olie gaat maken. Je gaat dus naar huis met iets dat je meteen al in de praktijk kunt brengen!

Het bekende handboek “Inleiding in de Complementaire Zorg” (red. M. Busch e.a.) is leidraad en basis voor de scholing, maar er wordt tevens veel gewerkt vanuit casuïstiek. 

Voor wie
Voor zorgverleners die complementaire interventies willen toepassen in de zorg aan de cliënt.  

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

  • Ken je de definitie en uitgangspunten van CZ;
  • Weet je het belang van houding, zelfkennis en zelfzorg in de toepassing van CZ;
  • Weet je hoe je CZ integreert in het zorgproces-van zorgplan tot eindevaluatie;
  • Kun je een hand- en voetmassage toepassen.

De docent
De cursus wordt gegeven door Ilse verloove. Ilse is verpleegkundige en natuurgeneeskundig therapeut en gespecialiseerd in Complementaire Zorg. Het is Ilse haar missie om CZ een vast onderdeel te laten worden van de (palliatieve) zorg. Door CZ toe te passen spreek je iemand aan op zijn/haar natuurlijke kracht. CZ is daarmee niet alleen een prachtige aanvulling op wat je als zorgverlener hebt te bieden, maar ook een manier om tot verdieping van je eigen zorgpraktijk te komen. Zorg voor de ander betekent immers ook zorg voor jezelf. 

Ilse is tevens coach voor zorgprofessionals. (www.ilseverloove.nl). 

Inschrijven voor de cursus
Deze cursus wordt georganiseerd zodra er voldoende aanmeldingen zijn, om zo gerichter op de behoeften van zorgverleners in te kunnen spelen. Ben je geïnteresseerd deze cursus? Meld je dan aan via info@scholingdichtbij.nl  Zodra wij voldoende aanmeldingen hebben, plannen wij een cursusdag in overleg met de aangemelde deelnemers. 

Praktische info

Rating: Nog geen beoordelingen
Thema: Complementaire zorg
Lesvorm: Klassikale les
Accreditatiepunten: 6
Kosten: € 130,00
Leden Coöperatie Dichtbij: € 97,50