Search

Cursus opgehaald: 126

Wat is normaal? Over het beoordelen van en reageren op seksueel gedrag bij jeugdigen.

Omschrijving

Weet jij problematisch seksueel gedrag bij kinderen of jongeren te herkennen en kan je ontspannen een gesprek hierover aangaan met een jonge cliënt, diens ouders of binnen het zorgteam?
Als je niet goed antwoord kan geven op deze vraag, dan is deze cursus belangrijk voor jou. 

Kinderen en jongeren die zorg nodig hebben, kennen vaker dan gemiddeld een problematische relatie met (de eigen) seksualiteit. Maar in de praktijk blijkt dat spreken over dit onderwerp moeilijk wordt gevonden, vaak ook door zorgverleners zelf. Seksualiteit is immers voor iedereen een persoonlijk onderwerp en kan raken aan eigen ervaringen. Zorgverleners hebben naast het bespreekbaar maken ook een signalerende functie – maar dan is het wel belangrijk dat je weet hoe gezond seksueel gedrag eruit ziet bij kinderen en jeugdigen, zodat je afwijkend gedrag kan herkennen. 

In deze cursus wordt daarom allereerst aandacht besteed aan de seksuele ontwikkeling van de mens vanaf de geboorte tot aan de volwassenheid, en hoe deze verloopt in gezonde omstandigheden. Door te weten wat ‘gewoon’ is, wordt het gemakkelijker ongewoon gedrag te signaleren. Er wordt kort ingegaan op signalen en risico’s omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag, onlosmakelijk verbonden met dit thema.
Daarnaast wordt er veel aandacht besteed in de cursus aan taalgebruik rond seksualiteit. Hoe kan je heldere en niet beladen woorden kiezen bij het spreken over seksualiteit met kinderen? De cursus biedt handvaten om het onderwerp met jeugdigen en hun ouders aan te kaarten, maar ook onderling in teamverband – waarbij eigen drempels soms overwonnen worden. 

De cursus biedt een basis in theoretische achtergrond maar is vooral interactief en ervaringsgericht. Eigen casuïstiek is dus welkom. 

Voor wie
Deze cursus richt zich met name op professionals die begeleiding bieden aan jeugdigen binnen de WMO en/of jeugdzorg, en voor een ieder die meer wil weten over dit onderwerp. 
De cursus is voor 4 punten geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister jeugd (SKJ), voor de kamer Jeugd en Gezinsprofessionals. 

Leerdoelen

  • De professional is in staat seksueel gedrag te beoordelen als passend bij de ontwikkeling of als aanleiding tot zorg.
  • De professional kan op basis van bovenstaande oordeelsvorming handelen: voorlichten, begeleiden, begrenzen, melden.
  • De professional kan na deze cursus het onderwerp seksualiteit bespreekbaar maken met jeugdigen en ouders.
  • De professional kan op basis van de opgedane kennis en het gesprek in deze scholing op eigen handelen reflecteren.
  • De professional kan initiatief nemen in het maken van  beleid rondom het thema seksualiteit binnen de werksituatie.

De docent
De cursus wordt gegeven door Anke van Helden. Anke is orthopedagoog en heeft jarenlange ervaring als gedragskundige in het onderwijs en de gehandicaptenzorg. Ze heeft daarnaast veel ervaring met het begeleiden van professionals in de zorg en hulpverlening. 
Anke heeft het thema seksualiteit op verschillende werkplekken meer op de kaart kunnen zetten door het openlijk bespreekbaar maken zelf vóór te leven. Durven vragen is rondom dit thema zogezegd het halve werk. 

Praktische info

Rating: Nog geen beoordelingen
Thema: Jeugdhulpverlening
Lesvorm: Klassikale les
Kosten: € 100,00
Leden Coöperatie Dichtbij: € 75,00
Klassikaal
Gegevens klassikale lessen 'Seksuele ontwikkeling'
Datum en tijd: 02-04-2019 13:00 tot 17:00 AdresRouaanstraat 20  9723 CD Groningen LesruimteScholingslokaal