Search

Cursus opgehaald: 164

HKZ voor zzp’ers in de zorg

Omschrijving

Sinds dit jaar is er de HKZ voor zzp’ers in de zorg. HKZ heeft in samenwerking met belanghebbende partijen, waaronder Coöperatie Dichtbij U.A., een norm en een certificatieschema voor zzp’ers in de zorg en welzijn ontwikkeld. Met het keurmerk tonen zzp’ers aan dat zij staan voor een eigen praktijk waar kwaliteit van zorg en duurzaam ondernemerschap een plek hebben.  

Scholing Dichtbij biedt een cursusdag speciaal voor zzp’ers die zich willen laten certificeren of die willen werken aan hun kwaliteit van zorg. Tijdens de cursus maak je kennis met de nieuwe HKZ kwaliteitsnorm voor zzp’ers in de zorg en leer je hiermee werken. De cursus helpt je op weg binnen het kwalificatieschema zodat je indien gewenst je kan laten certificeren.  

De HKZ-norm gaat in op drie aspecten van het werken in de zorg als zzp’er, namelijk kwaliteit van zorg, het werken met een eigen kwaliteitmanagementsysteem en het ondernemerschap. De trainingsdag is daarom ingedeeld in drie delen, elk geleid door een docent met expertise op dat gebied. De eisen van de HKZ normering binnen elk deelgebied worden uitgelegd, waarbij de nadruk ligt op toepasbaarheid binnen je dienstverlening als zzp’er. Na de training kun je direct aan de slag met de kwaliteitsnorm en indien gewenst kun je gebruik maken van een feedbackronde waarin de experts tips en advies geven op jouw ingestuurde documenten. Dit kun je gebruiken om zo efficiënt mogelijk het kwalificatieschema te doorlopen richting officiële certificering. Toetsing voor certificering wordt gedaan door een daarvoor gecertificeerde instelling. 

Voor wie
Voor zorgverleners die als zelfstandige werkzaam zijn binnen de ZVW en WLZ. De training is zowel bedoeld voor zorgverleners die de kwaliteit van hun dienstverlening willen verbeteren als voor zorgverleners die aansluitend erop zich willen laten certificeren.

Groepsgrootte
We streven naar kleine groepen van minimaal 7 tot maximaal 10 personen. 

Leerdoelen

  • De cursist weet wat een kwaliteitsmanagementsysteem is en kan dit toepassen op de eigen onderneming.
  • De cursist weet welke manier de norm aanreikt om inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening die geboden wordt te krijgen en kan dit toepassen op de eigen onderneming.
  • De cursist weet wat de norm eist omtrent ondernemerschap en kan dit toepassen op de eigen onderneming.

Voorbereiding
Ter voorbereiding dienen de cursisten de eisen uit de Norm HKZ voor zzp’ers door te lezen.
De norm is aan te schaffen via: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/HKZ-1662018-nl.htm 
Deze kost 25 euro. 

De docenten
Docenten zijn Marjolijn Blaauw, Henriët van der Molen en Jork Netten. 
Marjolijn Blaauw is verpleegkundige en zzp’er en gespecialiseerd in de praktische implementatie van kwaliteitseisen voor met name zzp’ers. Henriët van der Molen is kwaliteitscoach en gespecialiseerd in kwaliteitsmanagementsystemen. Binnen Coöperatie Dichtbij is ze verantwoordelijk voor de ISO9001 certificatie van de coöperatie. Jork Netten is informatiespecialist en heeft zich gespecialiseerd in eisen aan ondernemerschap.

 

Praktische info

Rating: Nog geen beoordelingen
Thema: Kwaliteit
Lesvorm: Klassikale les
Accreditatiepunten: 7
Kosten: € 199,00
Leden Coöperatie Dichtbij: € 149,25
Klassikaal
Gegevens klassikale lessen HKZ voor zzp'ers in de zorg
Datum en tijd: 18-10-2019 09:00 tot 17:00 AdresRouaanstraat 20  9723 CD Groningen LesruimteScholingslokaal