Search

Cursus opgehaald: 166

Psychosociale aspecten van palliatieve sedatie

Omschrijving

In de scholing ‘Psychosociale aspecten van palliatieve sedatie’ staan we stil bij de vragen en dilemma’s rondom de toepassing van palliatieve sedatie.
Terwijl er over euthanasie een landelijk debat wordt gevoerd en het uitvoerig in het nieuws komt, wordt er over palliatieve sedatie maar heel weinig gesproken. En dat terwijl het maar liefst vier keer vaker voorkomt dan euthanasie.
Het proces waarbij het bewustzijn van de doodzieke cliënt verlaagd wordt, verloopt niet altijd even probleemloos, met gevolgen voor cliënten en hun naasten. Zo kan het zijn dat een arts de palliatieve sedatie inzet maar naasten weinig voorlichting geeft, en kan de duur van het sterfbed aanzienlijk anders zijn dan men zich dat heeft voorgesteld. Verpleegkundigen en verzorgenden aan het bed hebben een cruciale, maar ook kwetsbare rol in deze. Hoog tijd dus voor een cursus over de psychosociale gevolgen van palliatieve sedatie.

De scholing richt zich onder meer op de preventie van veelvoorkomende problemen en misverstanden rond palliatieve sedatie en de rol van adequate voorlichting hierin. Daarnaast worden er handvaten aan verpleegkundigen en verzorgenden geboden om de naasten zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen terwijl zij aan het bed van de gesedeerde patiënt waken.
De scholing biedt ruimte om eigen ervaringen in te brengen en daarop gezamenlijk te reflecteren. Ter inleiding besteden we kort aandacht aan enkele feiten en cijfers uit de praktijk van palliatieve sedatie in Nederland (prevalentie, duur, indicatie, et cetera), de richtlijnen voor palliatieve sedatie en de overeenkomsten en verschillen met euthanasie.

Voor wie
Alle zorgverleners in de palliatieve zorg, met name voor degenen die nog niet zoveel ervaring hebben met palliatieve sedatie.

Leerdoelen
Na het volgen van deze scholing weten deelnemers:

 • welke verschillende soorten palliatieve sedatie er zijn en wanneer ze worden toegepast;
 • welke essentiële informatie gedeeld moet worden met cliënten en naasten om zo probleemloos mogelijk het traject van palliatieve sedatie in te gaan;
 • hoe naasten/familie te ondersteunen bij het waken bij een gesedeerde cliënt, welke vragen ze kunnen verwachten en hoe daarop te reageren. 

  De docent
  Rob Bruntink is al meer dan twintig jaar gespecialiseerd in palliatieve zorg. Hij geeft trainingen over onderwerpen die met de palliatieve zorg en het sterfproces te maken hebben, is auteur van diverse boeken en brochures over palliatieve zorg, hoofdredacteur van het vakblad Pallium en voormalig vrijwilliger in een hospice. De Laatste Slaap is een boek dat hij schreef over palliatieve sedatie, daarnaast publiceert hij regelmatig in diverse vakbladen over dit onderwerp. 

  Rob is mede-eigenaar van Bureau MORBidee, een communicatiebureau dat zich richt op het bespreekbaar(der) maken van de dood. Voor Scholing Dichtbij verzorgde hij eerder de goedbezochte cursus Levenseindegesprekken.

  Praktische info

  Rating: Nog geen beoordelingen
  Thema: Palliatieve zorg
  Lesvorm: Klassikale les
  Accreditatiepunten: 4
  Kosten: € 99,00
  Leden Coöperatie Dichtbij: € 74,25
  Klassikaal
  Gegevens klassikale lessen 'Psychosociale aspecten palliatieve sedatie'
  Datum en tijd: 16-10-2019 13:00 tot 16:30 AdresRouaanstraat 20  9723 CD Groningen LesruimteScholingslokaal