Search

Cursus opgehaald: 185

Interculturele palliatieve zorg

Omschrijving

Interculturele palliatieve zorg is niets meer en niets minder dan het verlenen van vraaggerichte en individuele zorg aan ernstig zieke mensen en hun naasten met een andere culturele achtergrond dan degene die de zorg verleent.

Deze cursus geeft informatie over tal van aspecten die belangrijk zijn bij het verlenen van zorg aan cliënten met een andere culturele achtergrond. Denk hierbij aan de rol van de familie, de bespreekbaarheid van ziekte en sterven of de omgang met thema’s als pijnbestrijding en euthanasie. Het is belangrijk om als zorgverlener enige kennis te hebben van de achtergrond van cliënten uit andere culturen en hoe daar met bepaalde thema’s wordt omgegaan , omdat je daarmee tal van misverstanden kan voorkomen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de zorg. Zo is het bij cliënten met een niet-westerse achtergrond bijvoorbeeld raadzaam geen prognose te geven over het verloop van de ziekte, terwijl in de westerse medische wereld het uitgangspunt is dat een cliënt recht heeft op alle informatie. Ook kan men in andere culturen heel anders aankijken tegen pijn en dit bijvoorbeeld zien als een beproeving die men moet doorstaan. Voor zorgverleners is het kunnen verlichten van pijn vaak een belangrijk onderdeel van kwaliteit van zorg, hoe ga je daar dan mee om?

De cursus behandelt in het kort de belangrijkste uitgangspunten van het christendom, de islam, het jodendom, het hindoeïsme, het boeddhisme en het humanisme. Uitgebreider wordt er ingegaan op de betekenis van sterven binnen deze religies of levensvisie, op gebruiken en rituelen rond leven en dood en op ethische beslissingen.

Voor wie
Verzorgenden en verpleegkundigen werkzaam in de palliatieve (terminale) zorgverlening die zich zekerder willen voelen in hun zorg voor mensen met een migratieachtergrond of een (andere) religieuze levensovertuiging. 

Leerdoelen
De cursist leert:

  • welke algemene thema’s van belang zijn bij interculturele palliatieve (terminale) zorgverlening en krijgt handvatten om met deze thema’s om te gaan tijdens de zorgverlening.
  • hoe in diverse culturen omgegaan wordt met symptomen in de palliatieve fase zoals pijn, depressie, obstipatie, misselijkheid en braken, delier, sedatie en euthanasie en hoe je als zorgverlener hierbij kan aansluiten en de kwaliteit van zorg kan bewaken.
  • welke betekenis aan sterven wordt gegeven in verschillende religies en levensvisies.
  • welk gebruiken en rituelen deze religies en levensvisies kennen rond de dood.
  • welke ethische beslissingen binnen de verschillende religies en levensvisies gebruikelijk zijn, bijvoorbeeld rond euthanasie en pijnbestrijding.

De docent
De cursus wordt gegeven door Marjolijn Blaauw-de Mik. Marjolijn is ruim 25 jaar werkzaam als zzp’er in de (thuis)zorg en onder andere werkzaam als kwaliteitsconsultant voor Coöperatie Dichtbij. Voor afronding van haar studie Hbo-V heeft ze zich verdiept in de achtergronden van interculturele palliatieve zorg.

Marjolijn is een van de aandachtsvelders palliatieve zorg binnen Coöperatie Dichtbij, dat wil zeggen dat ze is aangesloten bij het palliatieve netwerk en zich inzet om de palliatieve zorgverlening naar zo’n hoog mogelijk niveau te krijgen. Dit doet zij o.a. door nieuwe ontwikkelingen en actuele onderwerpen onder de aandacht te brengen binnen Coöperatie Dichtbij. Als kwaliteitsconsulent is zij tevens op de hoogte van alle actuele wet- en regelgeving binnen de thuiszorg.

Praktische info

Rating: Nog geen beoordelingen
Thema: Palliatieve zorg
Lesvorm: Klassikale les
Accreditatiepunten: 3
Kosten: € 95,00
Leden Coöperatie Dichtbij: € 71,25
Klassikaal
Gegevens klassikale lessen 'interculturele palliatieve zorg'
Datum en tijd: 20-09-2019 09:30 tot 12:30 AdresRouaanstraat 20  9723 CD Groningen LesruimteScholingslokaal